top of page

לומדים תנ"ך וכוזרי

ביום ראשון כ"ו באדר א' תשפ"ב (27.2) נזכה ב-3 התחלות במסלולי הלימוד. 
בכל בוקר נשלח שיעור של 10-15 דקות, מפי בנימין בודנהימר.


רוצה להצטרף?


מחזור 4 בפרק היומי בנ"ך יתחיל בלימוד ספר תהלים, הראשון מספרי כתובים.

להצטרפות לקבוצת ווטסאפ שקטה

להצטרפות לקבוצת ווטסאפ פעילה

מחזור 5 בפרק היומי בנ"ך יתחיל בלימוד ספר יהושע, הראשון מספרי נביאים.
להצטרפות לקבוצת ווטסאפ שקטה

מסלול לימוד חדש בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי.
להצטרפות לקבוצת ווטסאפ שקטה

לפרטים או שאלות,
בנימין בודנהימר
055-6677745

קבוצה שקטה נוספת ללימוד משנה - 7 דקות ביום, עם הרב יהודה רביבו!
מסכת "מכות" עם פסק הלכה של הרמב"ם.
(וביום שישי - סיפורים על הרב הראשי לישראל - הרב אברהם שפירא זצ"ל)
הצטרפו כאן

bottom of page