top of page

חתן וכלה יקרים!

אתם עומדים כעת בפני אחד הרגעים המשמעותיים והגדולים בחייכם.
יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל!
על מנת שנוכל לתאם עבורכם מפגשי הדרכה, נבקשכם למלא את הפרטים הבאים:

bottom of page