top of page
רווחה

הגרעין מפעיל מספר מועדוניות ודואג לחלוקת מזון למשפחות.

רווחה

מרכז משפחה

המשפחה היא הכל. אנו רואים את ההשקעה במשפחה כדבר הכי חשוב. פרויקט הדגל שלנו מכיל סיוע בתחומים רבים.

משפחה

חינוך

חינוך הוא העתיד שלנו. הגרעין שותף בחיזוק המסגרות התורניות בעיר.

חינוך

זהות יהודית

חוד החנית של העשייה הגרעינית הוא הגברת הזהות היהודית בכל תחומי החיים. רבני בתי כנסת, שיעורי תורה, ליווי משפחות אבלות, לימוד לקראת בר מצוה ועוד

זהות יהודית

קהילה

בבסיס הגרעין עומדת קהילה חברתית הפרושה ברחבי העיר. הקהילה מעורבת מאוד בפעילות הגרעין ומקיימת גם אירועים חברתיים ותרבותיים, בנוסף לסיוע הדדי בכל מה שנדרש.

קהילה

bottom of page